Menu

U bevindt zich hier: historisch_100_jaar > Eeuwfeest 1953

Eeuwfeest 1953

Eeuwfeest Koninklijke Harmonie Sint Cecilia 2 augustus 1953

Na een oorspronkelijk plan  – Koninklijke-Voorwaarts-Eendracht-TSO, vormt zich een Comité onder de naam Stichting “Cultureel Tegelen”, om het 100 jarig bestaan onzer Koninklijke op waardige wijze te vieren, ingeweven in- en omkranst door een aaneenschakeling van feesten, muziekconcours en tentoonstelling in de z.g. Tegelenweek. 

De gehele campagne wordt groots opgezet en het schone gebeuren wordt via mooie folders, pers en radio “den wereld kondt” gedaan.

Na weken van intensieve arbeid en werken onder hoogspanning is eindelijk de lang verwachte dag aangebroken.


Bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan zijn de oorkonden, volgens de notulen ergens ingenaaid in de drapeau, tevoorschijn gehaald. Zorgvuldig is de drapeau onderzocht, zelfs zijn in het ziekenhuis röntgenfoto’s genomen, zonder resultaat. Uiteindelijk is het aan G. Ewalds, kleermaker, na de drapeau te hebben opengeknipt “onder de Leeuw”, gelukt de oorkonden te vinden.  Vervolgens, na voorgelezen te zijn, zijn de oude oorkonden met deze nieuwe, door Ewalds voornoemd, op dezelfde plaats weer ingenaaid. 

De Drapeau verkeert nog in zeer goede staat. 


Vooraf zij vermeld; Na een hele week slecht weer, klaart het zaterdag 1 augustus op, zodat  de feestelijkheden van het honderd jarig bestaan, behalve de receptie is alles in de buitenlucht, onder de beste weersomstandigheden  doorgang kunnen vinden. 

Om klokslag 7 uur is de Harmonie Voorwaarts in uniform reeds present, om de vereniging af te halen, terwijl even later ook de Harmonie Eendracht op komt dagen.


Onder leiding van de heren van “Cultureel Tegelen” wordt nu een rondleiding gemaakt door de drukke, met vlaggen getooide straten van Tegelen, terwijl de pittige marsmuziek, om beurten, Voorwaarts en Eendracht, de stemming erin te brengen. Na een bezoek aan de verenigingslokalen der Zusterverenigingen zijn wij precies halftien aanwezig bij het grote vuurwerk, hetwelk nabij het raadhuis, de Koninklijke ter ere, wordt afgestoken, ten aanschouwen van wel 5000 bezoekers. Na afloop hiervan terugkeer naar ons verenigingslokaal, alwaar nog een gezellig samenzijn heerst.

Tot laat in de nacht blijven de voorzitter met meerdere bestuursleden en leden nog bezig, om de zaal te versieren, welke feestelijke aankleding geslaagd mag heten, dankzij de goede hulp van de Heer op het Broek die een aantal tapijten en lopers ter beschikking stelt. 

De volgende dag, zondag 2 augustus, te 8 ½ uur plechtige Hoogmis, welke een bijzondere luister verkrijgt door de meerstemmig gezongen Mis door het St. Martinus Kerkkoor.

Na een goed verzorgd ontbijt in de verenigingszaal, worden wij weer afgehaald door de Zusterverenigingen Voorwaarts – Eendracht alsmede de Zangverenigingen Excelsior, Vriendenkring, Zanglust- Sint Caecilia, voorafgegaan door de Ruiterclub. Zo gaat het in feestelijken stoet op naar het Raadhuis voor de officieelen  ontvangst door het Gemeentebestuur.  In zeer sympathieke woorden complimenteert en huldigt de Burgemeester onze “Koninklijke” met het Honderdjarig Bestaan, hetgeen betekent 100 jaar cultureel werk, 100 jaar dienen van de gemeenschap. Hij neemt daarbij in overweging de hoge opvatting, welke de Koninklijke van haar roeping heeft en de wijze waarop zij haar ideaal heeft gediend. 


Met de Zilveren Ere-medaille van de Orde van Oranje-Nassau, die onze onderdirecteur de Heer Wiel Denessen uit handen van de Burgemeester ontvangt wordt mede de gehele honderdjarige Harmonie St. Cecilia gehuldigd. 

Onze voorzitter, de heer Jos Teeuwen, dankt de burgemeester voor zijn sympathieke woorden en hulde aan onze Koninklijke gebracht. Ook dankt hij Vader-Abt, die door zijn tegenwoordigheid bij de receptie, blijkt geeft voor zijn hoge waardering voor onze Harmonie.

Middelerwijl is de morgenwijn geschonken en met een dronk op de Koninklijke wordt de plechtigheid gesloten. 

De voor het Gemeentehuis opgestelde plaatselijke verenigingen brengen nog een muziek- en zanghulde, waarna weer in een feesttocht terug gemarcheerd  naar het verenigingslokaal alwaar  te ca. 12½ uur de feestvergadering plaatsvindt. 

De Heer A. Thijssen, voorzitter van “Cultureel Tegelen”, maakt zich tot tolk van de hele Tegelse gemeenschap en complimenteert en huldigt als zodanig de Koninklijke en schetst de verdiensten in het algemeen en memoreert daarbij de Heer Paul Guillaume, als de grondlegger van het muziekleven in Tegelen. 

Hierna biedt de Heer Denessen uit naam der Tegelse burgerij een feestgeschenk aan, in de vorm van een bedrag van f 2102,23 als costuumfonds, met een begeleidend album, bevattend de namen van de milde gevers. 
Mevrouw Teeuwen biedt namens de dames van het bestuur een bloemenmand aan met enveloppe voor costuums. 

De Heer Ambaum feliciteert de jubilerende Koninklijke en biedt als voorzitter van de contactcommissie, namens de verenigingen een nieuw muzieknummer aan. 

De President der Deutscher Sängerbund wenst geluk namens 400.000 zangers.

De Heer Heinze namens Sängerkreis Linke Niederrhein.

Namens de Viersener Quartetverein wordt een foto van de Viersener Festhalle aangeboden, met de wens de Koninklijke aldaar te horen.

De Heer Wiel Denessen feliciteert namens de leden en biedt een schilderij van de Heer Paul Guillaume aan. 

Als bijzondere schriftelijke gelukwensen kwamen binnen van Z.H. de Paus Pius Xll, alsmede van oud-tegelenaar Mgr. Simons.

Hierna dankt onze voorzitter voor de spontane gelukwensen en extra huldeblijken aan de Koninklijke Harmonie gebracht.

Intussen is het halfdrie geworden en vindt nog een geweldig druk bezochte receptie plaats, waaraan vele honderden gemeentenaren alsmede zeer velen van buiten deelnamen.    

Te 20 uur vindt het jubileumconcert plaats in het openluchttheater “De Doolhof” ons welwillend ter beschikking gesteld door het Bestuur der Passiespelen.

Dit op zichzelf al mooie theater, is in de avonduren prachtig en kunstzinnig geïllumineerd, hetgeen de stemming weer ten goede komt. In deze sfeer hebben “Venlona” en onze “Koninklijke” zich in hun beste kwaliteiten en voor een dankbaar publiek van ca. 4000 personen laten horen. Het concert was voor velen een “openbaring”.

Zo is dan de dag van het eigenlijke feest in daverende stemming verlopen en zal nog jaren in onze herinnering bewaard blijven.

Gedenken wij nu nog even;
De uitzending voor de K.R.O. waarover met zoveel lof geschreven is in de maandbladen St. Caecilia en Musica.

De opening van de tentoonstelling door de Gouverneur, door ons muzikaal opgeluisterd en waarbij wij  de persoonlijke gelukwensen van de Gouverneur in ontvangst mogen nemen.

Het openluchtconcert van de “Markham Main Colliery Band” uit Armthorpe (Engeland).

De beide zondagen van het Internationaal Muziektournooi, waarbij zoveel muziek in allerlei genres te beluisteren is gevallen, de ballonrace en de geslaagde Tiroler Avond  door de Bundesbahn Musikkapelle uit Innsbruck en last but least de schitterende opvoering van de opera Aïda door de Städtische Bühnen van Düsseldorf.


Dan mogen wij wel dankbaar gestemd zijn, dat wij dit alles georganiseerd is ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan onzer “Koninklijke”, en mag dit een stimulans zijn nu onze goede wil om het muzikale peil nog hoger op te voeren te tonen.

Tenslotte memoreren wij nog even het gezellige uitstapje met onze dames, dwars door het mooie Eifelgebied naar Adenau, terug door het romantische Ahrdal naar Godesberg am schönen Rhein, met tot slot de gezellige avond in Düsseldorf.De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen 1953 voor het Tegelse Gemeentehuis
_____________________________________________________________________________________

Tegelen, augustus 1953.


Frans Goossens,    
secretaris.                                


Terug naar boven

Nieuws

NieuwsflitsBuienradar

Terug naar boven