Menu

U bevindt zich hier: jeugd > Diploma-uitreiking Music4All

Diploma-uitreiking Music4Allv.l.n.r. Lars Broekman, Femke Broekman, Sara Lamers, Linau Kojic, Pim Basten


v.l.n.r. Stijn Pijls, Lotte Lamers, Rosalie Lamers, Albert Lin


Uitreiking eerste diploma’s Music4All

Op zaterdag 18 juni 2016 kregen tien leerlingen, die hebben deelgenomen aan de cursus Music4All, hun diploma. De leerlingen, kinderen van 5 t/m 9 jaar, volgden deze cursus in de dependance van het Kunstencentrum Venlo in de Haandert te Tegelen. De uitreiking vond plaats in de dependance van het KCV in de Haandert. De jongsten ontvangen hun diploma om 09.30 uur en de oudsten om 10.30 uur.

Alle deelnemers: van harte gefeliciteerd !!

De opleiding Music4All bestaat uit twee groepen, te weten: 

"Ontdek & Verken” voor kinderen uit groep 2 en 3 van het basisonderwijs. In deze cursus laten de kinderen zien wat ze horen, oefenen met ritme, spel, zingen en beweging en spelen op diverse instrumenten. Samen met de andere kinderen ontwikkelen ze spelenderwijs het gehoor, maat- en ritmegevoel en het muzikale geheugen.

"Speel & Leer” voor kinderen uit groep 4 en 5 van het basisonderwijs. Deze kinderen zingen, dansen, maken muziek, spelen toneel, leren noten lezen en ontwikkelen maat- en ritmegevoel. Ze spelen op diverse instrumenten en maken kennis met veel verschillende muziekinstrumenten waarop ze later les krijgen. In deze verdiepingslessen maken ze bovendien kennis met een orkest, musical en een percussieband.Onder de deskundige leiding van Ruud Verhagen, die zijn opleiding op het conservatorium heeft genoten, hebben de leerlingen enthousiast en hard gewerkt aan hun presentatie die voorafgaat aan de diploma-uitreiking op 18 juni. Ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes komen dan kijken en luisteren waar hun talent hen nu heeft gebracht. Terecht zullen zij dan hun diploma in ontvangst mogen nemen en verder gaan op de ontdekkingsreis van hun muzikaal cultureel talent. 

Gezien de zeer enthousiaste reacties van zowel leerlingen als ouders is de overtuiging dat deze nieuwe aanpak succesvol is. Ook de ING is deze mening toegedaan en heeft een financiële bijdrage geleverd waardoor een voortzetting is geborgd. De opleiding wordt gekenmerkt door de samenwerking van verschillende verenigingen waarbij het ontdekken en ontwikkelen van het talent voorop staat. Gedurende dit jaar hebben Stella Duce, musical, DrumbeatZ Tegelen, percussie en de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen workshops verzorgd. Het Kunstencentrum Venlo was en blijft ook in de toekomst facilitator. Het unieke daarbij is dat het niet gaat om leden te werven voor "de eigen vereniging”, maar het belang van talentontwikkeling van het kind en het kind bewust te maken van zijn of haar talent op het gebied van muziek, dans, zang en toneel. Wetenschappelijk is al vaak aangetoond dat talentontwikkeling op muzikaal cultureel gebied bij een kind bijdraagt aan de motoriek, het zelfvertrouwen en de emotionaliteit. Ook landelijk is op hiervoor dit moment veel aandacht, met name ook door het initiatief van Koningin Maxima als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ben Aldewereld, telefoon 06-53428438, aldew027@ziggo.nl, de websites: www.harmonie-tegelen.nl , www.kunstencentrumvenlo.nl
Terug naar boven

Nieuws

Nieuwsflits

Op 26 december 2019 organiseren wij voor de 42e keer het traditionele kerstconcert in de Maaspoort te Venlo.
Dit jaar verlenen het Venloos Mannenkoor de Meulezengers hun medewerking en Mezzosopraan Kikki Vanhautem.

Meer informatie over dit kerstconcert en hoe u kaarten kunt bestellen, kunt u hier vinden.

________________________________________________________________________________________________

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen zoekt nieuwe dirigent

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in het Noord-Limburgse Tegelen behoort tot de oudste Limburgse amateur-muziekgezelschappen en heeft in de afgelopen 166 jaar meer dan eens hoge ogen gegooid. Onze vereniging telt momenteel 38 spelende leden, waarvoor naast samen musiceren ook sociale binding een belangrijke kernwaarde is. In verband met pensionering van onze huidige dirigent zijn we per 1 maart 2020 op zoek naar opnieuw:

een inspirerende freelance dirigent (m/v)

Naast gezellig samen musiceren streven we er ook naar om de gespeelde werken zorgvuldig uit te voeren en samen een sfeervolle uitvoering te verzorgen. We willen onderscheidend zijn en uitvoeringen verzorgen die indruk achter laten. Dit is voor onze leden van grote betekenis, daarom willen we dit met onze nieuwe muzikale inspirator verder uitbouwen. We verwachten dat hij/zij ons weet te enthousiasmeren, inspireren en uit te dagen.

In de afgelopen periode hebben we uit een uitgebreid repertoire geput, waarbij naast eigentijdse muziek met name uitdagende klassieke werken zijn uitgevoerd. Samen met onze nieuwe dirigent willen we hieraan een vervolg geven, maar ook nieuwe wegen inslaan.

Van de nieuwe dirigent verwachten we dat hij/zij:

 • In het bezit is van een HaFaBra directie-diploma.

 • Gevoel heeft voor de sociale binding en richtinggevend is in het gezamenlijk musiceren.

 • Een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis heeft die aansluit bij onze ambitie.

 • Op actieve wijze invulling geeft aan het eigentijdse imago van onze vereniging, waarbij ledenwerving een belangrijk aandachtspunt is.

 • Open staat voor samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.

  De repetities worden momenteel gehouden op de woensdagavond van 19.30u tot 21.30u in ‘t Zaelke op de Arie¨nsstraat in Tegelen. Voor meer informatie over de lange historie van het orkest verwijzen we naar de website www.harmonie-tegelen.nl.

  Sollicitatiebrieven, voorzien van een heldere toelichting en CV, kunnen uiterlijk 6 december 2019 per e-mail worden gestuurd naar bestuurslid Petra Kuntzelaers, p.kuntzelaers63@gmail.com

  Op zaterdag 14 december vinden de gesprekken met de sollicitatiecommissie plaats. Vervolgens worden drie kandidaten geselecteerd. Proefdirecties vinden plaats op 29 januari, 5 februari en 12 februari 2020. Aan de hand van deze proefdirecties wordt een definitieve keuze gemaakt. De nieuwe dirigent leidt vanaf woensdag 4 maart 2020 de repetities van onze vereniging.


Buienradar

Terug naar boven