Menu

U bevindt zich hier: vaandel > Oude vaandel

Oude vaandel
Een vaandel heeft tot doel de vereniging te herkennen en is het symbool daarvan.


De voorloper van de harmonie; Vereeniging Fanfare Gezelschap St.Cecilia, werd in 1853 opgericht. In 1867 liet de vereniging een vaandel maken. Dit vaandel, ook wel drapeau genoemd, werd door Atelier van Hove en Laumen te Roermond vervaardigd. Op onderstaande foto uit het jaar 1889 is het vaandel te zien. 


 oude vaandel 1889


In vroegere jaren was er in de harmonie een ceremonieel bij het gebruik van het vaandel. 
Wanneer het vaandel aanwezig was droegen de bestuursleden jacquet en hoge hoed.
Een belangrijke taak was weggelegd voor de "porte drapeau" de vaandeldrager. Deze bewaarde en verzorgde het vaandel. Bij straatoptredens werd het vaandel door de harmonie afgehaald bij de porte drapeau. De harmonie speelde een "vaandelmars" terwijl het vaandel door de porte drapeau, geflankeerd door twee bestuursleden, naar buiten werd gedragen en in het harmoniecorps werd gevoegd.

Als de harmonie een concert gaf was het vaandel steeds aanwezig. Het vaandel werd dan bij de porte drapeau thuis afgehaald door vier bestuursleden. Deze begeleidden de porte drapeau met vaandel naar de zaal of andere gelegenheid waar het concert plaatsvond.
 

Op 8 juni 1978 werd ter gelegenheid van het 125 jarig bestaansfeest van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen een onderzoek verricht naar documenten, die volgens notulen van 2 augustus 1953 aanwezig zouden zijn in de drapeau. Deze zouden zich bevinden "achter den leeuw".

In aanwezigheid van President Karel Thijssen en de bestuursleden Chrit Koopmans en Jo Driessen werd ten huize van de vaandelbewaarder Jan Dings en echtgenote het vaandel onderzocht en geopend door de heer Gerard Ewalds, kleermaker te Tegelen.


De volgende documenten met onderstaande teksten werden gevonden:


1867:

Dezen drapeau is vervaardigd op den atelier van van Hove en Laumen door J. van Hove, J. Laumen, W. Wevers, S. Bours, J. van Hove Zoon, W. Slenders. Dag en nacht, Zondags en werkendag is aan deze drapeau gewerkt om hem klaar te maken om met naar een festival te Sittard te gaan.

Roermond: 25 augustus 1867


1896:

Dezen drapeau is hersteld en vernieuwd op het atelier van de Firma van Hove en Zoon op 24 april 1896 door de volgende personen: J.A. van Hove vader, Jos van Hove zoon, S. Bours en Jean van Helden. De bestelling gedaan door de Heren J. Gitmans Jr. Brouwer, President, Aug. Houben directeur en J. Gitmans wn. secretaris, Jean van Leipzig, enz. na negenentwintig jaar gebruik.


(in het kasboek van 1896 staat op 3 mei: "aan van Hoven vernieuwing drapeau fl. 49,15)


1931:

Deze drapeau is gerepareerd door de Eerwaarde Zusters Benedictenessen van de Oude Munt te Tegelen voor Sint Cecilia 22 november 1931.

De zusters: Zr. Maria Rosalie, Maria Immaculata, Maria Consulata

Het bestuur der Koninklijke Harmonie Sint Cecilia bestaat uit: B.Teeuwen, president, C. Dings, vice-president, A. Thijssen, secretaris, Fr. Kreykamp, penningmeester, W. Dings, N. Hekkens, Th. Teeuwen, P. Gitmans, G.M. van Basten Batenburg, leden, Chr. Driessen, J.W. Ehren, werkende bestuursleden, P. Guillaume, directeur


Uit het jaarverslag 1931 door secretaris A. Thijssen : 

"Het St. Ceciliafeest heeft dit jaar nog iets apparts gehad voor onze vereeniging, en wel het afhalen van ons gerestaureerde vaandel bij de Zusters van de Oude Munt. Door de vele jaren, welke ons vaandel reeds in onze vereeniging had dienst gedaan, was deze restauratie wel noodig en hebben wij thans weer een vaandel, hetwelk overal gezien mag worden. Zooals gebruikelijk is in het vaandel ook thans weer een geschreven oorkonde ingenaaid en zullen onze opvolgers later bij een eventuele vernieuwing deze oorkonde met nog twee van ouderen datum met belangstelling lezen".


1953:

Bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan zijn de oorkonden, volgens de notulen, ergens ingenaaid in de drapeau te voorschijn gehaald.

Zorgvuldig is de drapeau onderzocht, zelfs zijn in het ziekenhuis röntgenfoto's genomen, zonder resultaat. Uiteindelijk is het aan G. Ewalds, kleermaker, na de drapeau te hebben opengeknipt "onder de leeuw", gelukt de oorkonden te vinden. Vervolgens na voorgelezen te zijn, zijn de oude oorkonden met deze nieuwe, door Ewalds voornoemd, op dezelfde plaats weer ingenaaid. Werd getekend door het bestuur: Jos Teeuwen, president, Q. Laumans, vice-president, Fr. Kreykamp, ere-president, Et. Timmermans, secretaris, H. Janssen, penningmeester, J. Cup, J. Ehren, J. Jaspar, P. Koopmans, P. Teeuwen, W. Dings, Fr. Goossens, P. Janssen, H. op het Broek, leden, P. Rossel, Chr. Driessen, werkende bestuursleden en G. Ewalds, kleermaker.


President, Karel Tijssen, toont en leest de documenten.  9 juni 1978


1978

Onderstaande tekst van het document van 1978:

Deze documenten zijn op vrijdag 9 juni 1978 aan alle bestuursleden en leden van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, Tegelen getoond en voorgelezen en zijn tesamen met dit nieuwe document op 16 juni 1978 weder in de drapeau gebracht. Nu niet meer "achter de Leeuw" maar op een plaats die duidelijk herkenbaar is aan de achterzijde van de drapeau. Aan dit document is toegevoegd een complete ledenlijst 1978. Een copie van dit document is in het notulenboek 1978 opgenomen.

Aldus opgemaakt te TEGELEN 16 JUNI 1978.

Was getekend: K. Thijssen, president, L. Timmermans, vice-president, P. Allers, secretaris, J. Driessen, penningmeester, Fr. Goossens, Chr. Koopmans, G. Siebgens, M. op het Veld, P. Goppel, P. Driessen, G. Cootjans, H. Nijhof, bestuursleden, Q. Laumans, H. op het Broek, A. Laumans, A. Ottenheym, H. Stroeken, ere-bestuursleden, Peter Teeuwen, beschermheer, J. Klinkers, directeur, Jos Olders, directeur- jeugdharmonie, G. Ewalds, kleermaker.De documenten worden opnieuw in het vaandel ingebracht


In 1999 is een nieuw vaandel in gebruik genomen. Het oude vaandel is waar nodig gerepareerd door Mevrouw Riek Vermeulen te Sevenum. Zij zei bij het zien van het vaandel: "Ja, toen ik het vaandel zag, wist ik meteen dat restaureren zonde zou zijn. Dan haal je 't eigene, de hele geschiedenis met alle ups en downs uit het vaandel. En juist de geschiedenis moet je aan het vaandel af kunnen zien. Het is een waar museumstuk. Heel goed conserveren en op een mooie plek bewaren".


Bij bijzondere gelegenheden is het oude vaandel bij de harmonie aanwezig.

Terug naar boven

Nieuws

Nieuwsflits

Op 26 december 2019 organiseren wij voor de 42e keer het traditionele kerstconcert in de Maaspoort te Venlo.
Dit jaar verlenen het Venloos Mannenkoor de Meulezengers hun medewerking en Mezzosopraan Kikki Vanhautem.

Meer informatie over dit kerstconcert en hoe u kaarten kunt bestellen, kunt u hier vinden.

________________________________________________________________________________________________

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen zoekt nieuwe dirigent

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in het Noord-Limburgse Tegelen behoort tot de oudste Limburgse amateur-muziekgezelschappen en heeft in de afgelopen 166 jaar meer dan eens hoge ogen gegooid. Onze vereniging telt momenteel 38 spelende leden, waarvoor naast samen musiceren ook sociale binding een belangrijke kernwaarde is. In verband met pensionering van onze huidige dirigent zijn we per 1 maart 2020 op zoek naar opnieuw:

een inspirerende freelance dirigent (m/v)

Naast gezellig samen musiceren streven we er ook naar om de gespeelde werken zorgvuldig uit te voeren en samen een sfeervolle uitvoering te verzorgen. We willen onderscheidend zijn en uitvoeringen verzorgen die indruk achter laten. Dit is voor onze leden van grote betekenis, daarom willen we dit met onze nieuwe muzikale inspirator verder uitbouwen. We verwachten dat hij/zij ons weet te enthousiasmeren, inspireren en uit te dagen.

In de afgelopen periode hebben we uit een uitgebreid repertoire geput, waarbij naast eigentijdse muziek met name uitdagende klassieke werken zijn uitgevoerd. Samen met onze nieuwe dirigent willen we hieraan een vervolg geven, maar ook nieuwe wegen inslaan.

Van de nieuwe dirigent verwachten we dat hij/zij:

 • In het bezit is van een HaFaBra directie-diploma.

 • Gevoel heeft voor de sociale binding en richtinggevend is in het gezamenlijk musiceren.

 • Een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis heeft die aansluit bij onze ambitie.

 • Op actieve wijze invulling geeft aan het eigentijdse imago van onze vereniging, waarbij ledenwerving een belangrijk aandachtspunt is.

 • Open staat voor samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.

  De repetities worden momenteel gehouden op de woensdagavond van 19.30u tot 21.30u in ‘t Zaelke op de Arie¨nsstraat in Tegelen. Voor meer informatie over de lange historie van het orkest verwijzen we naar de website www.harmonie-tegelen.nl.

  Sollicitatiebrieven, voorzien van een heldere toelichting en CV, kunnen uiterlijk 6 december 2019 per e-mail worden gestuurd naar bestuurslid Petra Kuntzelaers, p.kuntzelaers63@gmail.com

  Op zaterdag 14 december vinden de gesprekken met de sollicitatiecommissie plaats. Vervolgens worden drie kandidaten geselecteerd. Proefdirecties vinden plaats op 29 januari, 5 februari en 12 februari 2020. Aan de hand van deze proefdirecties wordt een definitieve keuze gemaakt. De nieuwe dirigent leidt vanaf woensdag 4 maart 2020 de repetities van onze vereniging.


Buienradar

Terug naar boven