Palmhöltje

Op 13 april vond de jaarlijkse palmhöltjesoptocht in Tegelen plaats. Zoals gebruikelijk verzorgt onze harmonie eens per twee jaar de muzikale begeleiding van deze stoet. Samen met de drumband van Sempre Avanti mochten wij zorgdragen voor de muzikale begeleiding van de kinderen en hun ouders van de Sint Martinuskerk naar de Sint Jozefschool.

Palmhöltjesoptocht – 13 april 2014 / Tegelen