Nolles, het verhaal van de tromdrager

Het verhaal van Nolles in de fanfare Sint Cecilia begint met een oude foto uit 1889. We zien het fanfaregezelschap met pak en hoge hoed. We zien een aantal muzikanten rondom het vaandel en een aantal notabelen.  Links met de dikke trom op de rug staat Nolles.

Nolles en de fanfare – 1889 / Tegelen

Nolles is de roepnaam van Arnold Hendriks. Hij is als vondeling door Piet Ewals (Pietje van de Böl) naar Tegelen meegenomen. Piet Ewals was een vrachtrijder die vaker hout ging halen in Elmpt in Duitsland. Hij kwam met paard en wagen vaker in Waldniel omdat hij via Swalmen altijd terugkeerde naar Tegelen. Nolles heeft als knecht gewerkt in de brouwerij van Houba. Piet Cremers heeft geen andere aanwijzing in zijn secretariaat dat Nolles betaald kreeg voor het dragen van de trom. In de Tegelse Courant van 6 mei 1950 staat een artikel over de harmonie en over Nol. Hieruit blijkt dat Nolles op 15 mei 1904 zijn zilveren jubileum als tromdrager vierde. Hij kreeg van de harmonie een kist sigaren van honderd stuks welke destijds een gulden en vijftig centen kostte. Dit zou betekenen dat Nolles in 1879 begonnen is als tromdrager van de fanfare. 

Arnold Hendriks is geboren 12-2-1860 in Amern St.Georg in het gehucht Schellerbaum als zoon van Maria Magdalena Hendriks. De vroedvrouw doet de aangifte Het kind krijgt de naam Johannes Jacobus Arnoldus. Onze Nol blijkt een onecht kind. De vader is niet bekend.. Arnold staat in het dienstbodenregister van 1890 en we weten niet meer dan dat hij knecht is bij Hubertus Dings en ongehuwd. Helaas veel verder komen we niet. 

In het dienstbodenregister van 1910 komen we Nolles weer tegen onder zijn volledige naam. Hij is ongehuwd en woont op het adres I 26… De inschrijving is gedaan in januari 1910. Uit de bevolkingsregisters weten we dat Nolles overleden moet zijn tussen 1910 en 1924. Het is niet bekend waar en wanneer hij is overleden. De Tegelse deskundige Billa Noten meldt dat Nol knecht was bij de brouwerij van Houba. Het dienstbodenregister uit de jaren 1870-1890 ontbreekt in het archief. Vermoedelijk opgestookt door de Duitsers in de oorlog zoals veel van de archieven. We weten wel dat Nol na 1890 knecht was bij Hubertus Dings. Deze begon rond die tijd een beschuitbakkerij waar nu de bakkerij van Ewals Smeets is aan de Muntstraat.

Jan Lucker heeft ter ere van het 150-jarig bestaan van de Harmonie in 2003 dit prachtige kunstwerk gemaakt en de harmonie heeft dit beeld geschonken aan de Tegelse gemeenschap.