Lintje voor Piet Cremers

Op de 164e Algemene Ledenvergadering, 12 april 2017, van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia heeft Piet Cremers uit handen van Burgemeester Antoin Scholten een lintje gekregen.

Piet ontvangt het lintje van de Orde van Oranje Nassau – 12 april 2017 / Partycentrum Zaelke, Tegelen

Piet is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden, ondermeer voor zijn meer van 36 jarig bestuurslidmaatschap van de harmonie. Zo is hij van 1981 tot 2008 secretaris geweest, naast andere bestuurlijke taken houdt hij het archief en de verenigingswebsite bij, is hij redacteur van het verenigingsblad en vervoert hij instrumenten bij optredens.

Verder was Piet Cremers tot 2010 eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf. Sinds 2011 is hij actief vrijwilliger van Slachtofferhulp Nederland. Hij steunt slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken en staat hen tijdens rechtszittingen bij. In zijn toespraak bij de uitreiking van het lintje zei Burgemeester Scholten dat Piet Cremers heeft laten zien dat ondernemen en maatschappelijk actief zijn goed kunnen samengaan.