Jo Kuntzelaers, 60 jaar lidmaatschap

De diamanten jubilaris begon in 1959 als tamboer bij de Koninklijke. Weldra werd hij in het orkest opgenomen als slagwerker en paukenist. Vele concerten en concoursen heeft Jo meegemaakt met als hoogtepunt het Landskampioenschap van de harmonie in 1966. Omdat Jo de laatste jaren in Gran Canaria woont kan hij niet meer deelnemen aan alle activiteiten van de harmonie, maar dit betekent niet dat hij niet meer betrokken is. Hij gebruikt de sociale media intensief om de band met de vereniging te blijven behouden. Voor zijn jubileum werd Jo door voorzitter Ben Aldewereld gehuldigd met de gouden FKM-speld met twee zirkonia’s en oorkondes van de FKM en harmonie. Zijn vrouw José ontving een boeket. Het symbool van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia, Nolles, was in vol ornaat van zijn rustplaats opgestaan om hulde te brengen aan de jubilaris. Dit ging gepaard met het vertellen van anekdotes uit de lange staat van dienst van de jubilaris. Door Nolles werd hij gedecoreerd met gouden nollesspeld, waarop Jo liet weten hierop bijzonder trots te zijn.

Jo Kuntzelaers ontvangt de gouden Nollesspeld – 22 juni 2019