Ceciliaviering

Op 28 oktober hebben we de jubilarissen van 2012 in het zonnetje gezet bij de jaarlijkse Ceciliaviering.
De viering begon met een H. Mis die werd opgeluisterd door onze harmonie.
Na een gezamenlijk lunch werden achtereenvolgens Theo Bartels en Henk Rutten, beiden 25 jaar lid en Lex Doesborgh, Michiel Slijpen en Ruud Merkx, allen 10 jaar lid uitvoerig in het zonnetje gezet door de voorzitter en werden de bijbehorende insignes en oorkondes opgespeld c.q. uitgereikt.

Jubilarissen Ruud Merkx, Theo Bartels, Henk Rutten, Lex Doesborgh, Michiel Slijpen – 28 oktober 2012 / ’t Zaelke, Tegelen
Voor een fotoreportage klik hier