Ceciliaviering

Tijdens onze gezellige Cecilia-viering afgelopen zondag zijn onze jubilarissen Arie Merkx en Hay Burhenne (beide liefst 40 jaar lid!) in het zonnetje gezet. Arie en Hay, wat zijn we trots op en content met jullie langdurige lidmaatschap. Nogmaals veel dank voor jullie jarenlange inzet en een dikke proficiat!

Ceciliaviering

Tijdens een gezellige Ceciliamiddag hebben we onze jubilarissen van 2020 en 2021 gehuldigd. Jos Olders 60 jaar lid, Bert Dieteren 50 jaar lid, Piet Cremers 40 jaar lid, Marian van Lieshout 25 jaar lid, Jubilarissen, hartelijk gefeliciteerd, namens al onze leden!

Ceciliaviering

Onze jaarlijkse Cecilia-viering kon dit jaar helaas niet doorgaan, maar natuurlijk willen wij onze jubilarissen toch graag feliciteren. Bert Dieteren is 50 jaar lid en Pierre Driessen al 70 jaar lid! Wat een prestatie. Als blijk van waardering heeft Bert alvast een mooie bos bloemen ontvangen. In overleg met de familie wordt Pierre op een …

Ceciliaviering

Op vrijdag 22 november 2019 hield de harmonie de jaarlijkse Cecilia-avond. Aan het begin van de avond huldigde voorzitter Ben Aldewereld de leden die hun lidmaatschapsjubileum vieren. Jacques Hendriks is 10 jaar lid van de vereniging. De voorzitter haalde de grote staat van dienst van Jacques aan. Gedurende die 10 jaar was hij achtereenvolgend secretaris, …

Ceciliaviering

Zaterdag 10 november 2018 was de Ceciliaviering in onze vereniging. Op deze viering werden de jubilarissen door voorzitter Ben Aldewereld in het zonnetje gezet.Naast een persoonlijke toespraak voor iedere jubilaris was en een verenigingsspeld en een jubileumspeld van de LBM en natuurlijk de bijbehorende oorkondes. 25 jaar lid: Moniek Faassen, klarinettiste en bestuurslid10 jaar lid: …

Ceciliaviering

Cecilia vierde dit jaar een drietal lidmaatschapsjubilea. Op de repetitieavond werd Femke Keijsers, fluitiste, door voorzitter Ben Aldewereld gehuldigd voor haar 10-jarig lidmaatschap. Tijdens het ceciliafeest huldigde de voorzitter Bert Dieteren, basklarinettist, omdat hij 60 jaar muzikant is en tevens 46 jaar lid van Cecilia. Ben Aldewereld werd door penningmeester Jacques Hendriks in het zonnetje …

Ceciliaviering

Op 28 november verzamelden zich rond 20.00 uur de jubilarissen, hun familieleden en de leden van de harmonie bij Partycentrum Zaelke voor de jaarlijkse Ceciliaviering.De voorzitter heette eenieder van harte welkom en heeft de jubilarissen persoonlijk toegesproken. Uiteraard werden de hierbij behorende insignes en oorkondes van de bond opgespeld c.q. uitgereikt. Bijzonder was het opspelden …

Ceciliadag

Tijdens de rondgang werden achtereenvolgens Brasserie De Nieuwe Munt, Café de Aaj Mert en Café Mooder Niës bezocht. Maar de tocht begon met een aubade voor ten huize van Jos Olders waar de harmonie gastvrij werd ontvangen. Jos, die in het verleden altijd de muzikale leiding had bij een straatoptreden, overhandigde bij die gelegenheid de …

Ceciliaviering

Op 26 oktober hebben we de jubilarissen van 2014 in het zonnetje gezet bij de jaarlijkse
Ceciliaviering. De viering begon met een H. Mis die werd opgeluisterd door onze harmonie.
Na een uitgebreide gezamenlijke lunch werden Francien Goumans – Bartels, Carolien
Coppens – Bartels (25 jaar lid), Janine Fortier en Sjoerd Keijsers (10 jaar lid) uitvoerig in het
zonnetje gezet. Uiteraard werden de bijbehorende insignes en oorkondes opgespeld c.q. uitgereikt.

Jubilarissen Francien & Carolien Bartels, Janine Fortier en Sjoerd Keijsers – 26 oktober 2014 / Partycentrum Zaelke, Tegelen
Voor de fotoreportage klik hier

Ceciliaviering

Op 27 oktober hebben we de jubilarissen van 2013 in het zonnetje gezet bij de jaarlijkse Ceciliaviering.
De viering begon met een H. Mis die werd opgeluisterd door onze harmonie. Na een gezamenlijke lunch werden Marika Kuntzelaers, Ruut Frencken-Noten en Eveline Theunissen-van der Velden – alle drie 25 jaar lid – uitvoerig in het zonnetje gezet door de voorzitter en werden de bijbehorende insignes en oorkondes opgespeld c.q. uitgereikt.

Jubilarissen Marika Kuntzelaers, Ruut Frencken – Noten en Eveline Theunissen – van der Velden – 28 oktober 2013 / Partycentrum Zaelke, Tegelen
Voor de fotoreportage klik hier