Ceciliaviering

Op vrijdag 22 november 2019 hield de harmonie de jaarlijkse Cecilia-avond. Aan het begin van de avond huldigde voorzitter Ben Aldewereld de leden die hun lidmaatschapsjubileum vieren.

Jacques Hendriks is 10 jaar lid van de vereniging. De voorzitter haalde de grote staat van dienst van Jacques aan. Gedurende die 10 jaar was hij achtereenvolgend secretaris, secretaris/penningmeester, voorzitter en momenteel weer penningmeester.

Voor zijn verdiensten en 10-jarig lidmaatschap ontving hij een speld en oorkonde van de KNMO en een oorkonde van Cecilia. Echtgenote Yvonne Hendriks – Houba werd in de hulde betrokken en ontving een boeket bloemen.

Yvonne Wibbeke – Verbeek was naast haar functie van klarinettiste ook bijna 20 jaar leerlingenmentor. Vele jonge kinderen heeft zij geworven voor de harmonie en ze als leerling muzikanten begeleid naar een plaats in het orkest. Ook zij ontving de speld en oorkonde van de KNMO en de gouden Nolles en een oorkonde van de harmonie. Echtgenoot Herbert Wibbeke speldde Yvonne de versierselen op.

Jubilarissen Jacques Hendriks en Yvonne Wibbeke – Verbeek met hun partners – 22 november 2019 / Partycentrum Zaelke, Tegelen
Voor de fotoreportage klik hier