Ceciliaviering

Onze jaarlijkse Cecilia-viering kon dit jaar helaas niet doorgaan, maar natuurlijk willen wij onze jubilarissen toch graag feliciteren. Bert Dieteren is 50 jaar lid en Pierre Driessen al 70 jaar lid! Wat een prestatie.

Als blijk van waardering heeft Bert alvast een mooie bos bloemen ontvangen. In overleg met de familie wordt Pierre op een later tijdstip door het bestuur in het zonnetje gezet.

Zodra het weer mogelijk is, gaan we dit samen nog eens uitgebreid vieren.

Nogmaals namens het bestuur, beschermheer en leden van harte gefeliciteerd!

Jubilaris Bert Dieteren, 50 jaar lid / 2021