Ceciliadag

Tijdens de rondgang werden achtereenvolgens Brasserie De Nieuwe Munt, Café de Aaj Mert en Café Mooder Niës bezocht. Maar de tocht begon met een aubade voor ten huize van Jos Olders waar de harmonie gastvrij werd ontvangen. Jos, die in het verleden altijd de muzikale leiding had bij een straatoptreden, overhandigde bij die gelegenheid de fluit, symbool van deze muzikale leiding, aan zijn opvolger Theo Bartels.

Al met al een gezellige Ceciliadag, met onder meer een aubade voor Jos Olders, een serenade voor oud-bestuurslid en oud-penningmeester Jo Driessen en een serenade voor beschermheer Peter Allers.

Voor de fotoreportage klik hier