Ceciliadag

Tijdens de rondgang werden achtereenvolgens Brasserie De Nieuwe Munt, Café de Aaj Mert en Café Mooder Niës bezocht. Maar de tocht begon met een aubade voor ten huize van Jos Olders waar de harmonie gastvrij werd ontvangen. Jos, die in het verleden altijd de muzikale leiding had bij een straatoptreden, overhandigde bij die gelegenheid de …

Ceciliaviering

Op 26 oktober hebben we de jubilarissen van 2014 in het zonnetje gezet bij de jaarlijkse
Ceciliaviering. De viering begon met een H. Mis die werd opgeluisterd door onze harmonie.
Na een uitgebreide gezamenlijke lunch werden Francien Goumans – Bartels, Carolien
Coppens – Bartels (25 jaar lid), Janine Fortier en Sjoerd Keijsers (10 jaar lid) uitvoerig in het
zonnetje gezet. Uiteraard werden de bijbehorende insignes en oorkondes opgespeld c.q. uitgereikt.

Jubilarissen Francien & Carolien Bartels, Janine Fortier en Sjoerd Keijsers – 26 oktober 2014 / Partycentrum Zaelke, Tegelen
Voor de fotoreportage klik hier

Ceciliaviering

Op 27 oktober hebben we de jubilarissen van 2013 in het zonnetje gezet bij de jaarlijkse Ceciliaviering.
De viering begon met een H. Mis die werd opgeluisterd door onze harmonie. Na een gezamenlijke lunch werden Marika Kuntzelaers, Ruut Frencken-Noten en Eveline Theunissen-van der Velden – alle drie 25 jaar lid – uitvoerig in het zonnetje gezet door de voorzitter en werden de bijbehorende insignes en oorkondes opgespeld c.q. uitgereikt.

Jubilarissen Marika Kuntzelaers, Ruut Frencken – Noten en Eveline Theunissen – van der Velden – 28 oktober 2013 / Partycentrum Zaelke, Tegelen
Voor de fotoreportage klik hier

Ceciliaviering

Op 28 oktober hebben we de jubilarissen van 2012 in het zonnetje gezet bij de jaarlijkse Ceciliaviering.
De viering begon met een H. Mis die werd opgeluisterd door onze harmonie.
Na een gezamenlijk lunch werden achtereenvolgens Theo Bartels en Henk Rutten, beiden 25 jaar lid en Lex Doesborgh, Michiel Slijpen en Ruud Merkx, allen 10 jaar lid uitvoerig in het zonnetje gezet door de voorzitter en werden de bijbehorende insignes en oorkondes opgespeld c.q. uitgereikt.

Jubilarissen Ruud Merkx, Theo Bartels, Henk Rutten, Lex Doesborgh, Michiel Slijpen – 28 oktober 2012 / ’t Zaelke, Tegelen
Voor een fotoreportage klik hier